Popis systému

Oblasti nasazení

Pracovní PC

Varianta pro počítače, které jsou primárně připojeny do jedné lokální sítě. Monitorovací záznamy jsou ukládány do archivační (sdílené) složky, odkud jsou k dispozici pro moduly provádějící analýzy využití počítačů, hromadné analýzy činností nebo poskytující detailní náhledy na zaznamenaná data. Jednotlivé množiny počítačů lze členit do organizačních celků a umožnit tak vyhodnocování jednotlivými vedoucími pracovníky. Monitorování umožňuje provádění analýz, které dají přehled o vytíženosti a aktivitě zaměstnanců/uživatelů např. v pracovní době nebo sledování provozu počítačů a jejich vytíženosti.

Pracovní notebook

Využití na pracovních noteboocích vychází z předpokladu, že pracovní stanice není umístěna na lokální síti vaší organizace. Proto monitorovací záznamy archivuje s využitím vašeho FTP serveru připojitelného přes síť internet. Pokud je FTP server vhodně nakonfigurován, zapisují se data do stejné archivační složky jako v případě pracovních PC. Tím je dosaženo shromažďování dat na jednom místě, kde jsou tyto informace k dispozici analytickým modulům, provádějícím analýzy využití počítačů, hromadné analýzy činností nebo poskytujícím detailní náhledy stejným způsobem a ze stejného zdroje dat.

Server

Ať již pracujete na serveru fyzicky nebo jej využíváte pomocí vzdáleného přístupu anebo se jedná o terminálový server, činnosti na něm prováděné jednotlivými uživateli jsou zaznamenávány shodným způsobem jako v případě pracovních stanic. Chcete-li mít kontrolu nad nejcennějším, co máte – nad serverem, instalujte variantu Server a mějte kontrolu nad jednotlivými přístupy. Díky monitorování serveru získáte přehled o všech zásazích administrátorů, vzdáleně připojených dodavatelů, ale i jednotlivých uživatelů, kteří na serveru pracují. To vše do stejných podrobností a s tolika možnostmi, jak by tomu bylo na pracovní stanici.

Domácí počítač

Plnohodnotné řešení, pokrývající všechny oblasti zájmu. Pokud potřebujete skrytě sledovat jiného uživatele nebo jiný počítač, nainstalujete program jedním kliknutím a můžete skrytě vyhodnocovat činnosti na sledovaném PC ze stejného nebo i z jiného počítače (popř. z reportů zaslaných mailem), který se dokáže připojit odkudkoli na světě bez nutnosti nastavení, a to vč. automatické detekce připojitelných PC.
Pokud pracujete na home office, potřebujete vykázat svou práci anebo chcete mít svůj čas na počítači pod kontrolou, můžete využít konfiguraci pro tvorbu pracovních výkazů.

Zkrácený popis monitorovacího systému DoZo

Monitorovací systém DoZo je profesionální nástroj pro sledování počítačů nebo serverů a záznam všech aktivit jejich uživatelů. Uplatnění najde jak ve firemním prostředí, při vyhodnocování výkonu zaměstnání na home office, tak doma (anebo) při utajeném sledování činností lokálního či vzdáleného počítače. Skryté sledování počítače je jen jednou z možností. Řešením, které ve firemním prostředí ocení obě strany (management i zaměstnanec), může být aktivace veřejného monitoringu, při kterém zaměstnavatel získá legální cestou přehled o pracovním vytížení jednotlivých zaměstnanců, a sami zaměstnanci mohou využít možnost usnadnění tvorby pracovních výkazů s podporou anonymizace tolerovaných soukromých aktivit. Můžete sledovat chování svých zaměstnanců, hodnotit jejich efektivitu, případně odhalit zneužívání techniky nebo vašich dat stejně jednoduše, jako naprosto skrytě sledovat činnosti na počítači vašich dětí a dalších osob. Sledovat lze i zařízení, která nejsou připojena do lokální sítě, veškerá komunikace pak probíhá přes internet, popř. můžete vyhodnocovat záznamy přímo na monitorovaném počítači.

DoZo je následovník řadu let úspěšné série Dozorce 3, která překonává svou funkcionalitou konkurenční řešení a nabízí nejvýhodnější ceny na trhu. Budete překvapeni, do jaké hloubky dokáže výstup ze sledování zajít, jak detailní přehled o aktivitě nejen na počítači, ale i na serveru, můžete získat a jak unikátním způsobem budete s daty pracovat. Nová řada tohoto unikátního systému nabízí, kromě podpory všech aktuálně podporovaných OS Windows a Windows Server, nejpropracovanější cestu k monitorování počítačů, HW a sledování uživatelské aktivity, při zachování snadnosti obsluhy. Systém vyniká svou snadností nasazení i v těch nejkomplikovanějších provozních podmínkách a členitých strukturách organizací, flexibilitou konfigurace, využitím nových technologií zajišťujících rychlou odezvu modulu bez zpomalování sledovaného PC a přehledností výstupních modulů. Pokud dojde k pokusu o odstranění nebo ukončení provozu monitorovacích agentů, je schopen se této situaci ubránit a o této skutečnosti informuje. Stejně reaguje i na abnormality v systému, např. na náhlou změnu data a času na počítači.

Systém má široký záběr možností nasazení, využití a konfigurace. Myšleno je i na ochranu soukromí uživatele. Pravidla zásahu do soukromí uživatele jsou definovatelná a zapouzdřena do třech úrovní předdefinovaných nastavení. Systém je tak možné nastavit na skryté sledování uživatelů, monitorování s minimálním zásahem do soukromí anebo spustit plně otevřené sledování s nastavitelným upozorňováním uživatele na probíhající monitorovaní, vč. možnosti dočasného pozastavení sledování či anonymizaci části aktivit. Systém doplňuje robustní centrální administrace všech počítačů ve firemním prostředí, možnost vzdáleného přístupu na sledované počítače, zasílání emailových reportů a mnoho dalších možností.

Možnosti sledování a vlastnosti

 • Sledování a rozlišování aktivity v programech
 • Navštívené WWW stránky (domény a URL, sledování práce na internetu)
 • Emaily, sociální sítě, chaty
 • Telekonference
 • Přehrávání multimédií (filmy, fotografie, apod.)
 • Otevření a práce s dokumenty
 • Záznam změn v souborech a adresářích na disku
 • Vložené disky (vč. získání obsahu)
 • Uživatelsky instalované programy
 • Práce se schránkou (Ctrl+C)
 • Stisky kláves a práce s myší
 • Tiskové úlohy
 • Lokalizace zařízení
 • Monitoring hardware
 • Sledování provozu počítače
 • Reakce na události ve Windows a pravidelné akce
 • Náhledy obrazovek (sledování obrazovky jiného PC)
 • Záznam mikrofonu (vč. odposlechu)
 • Pořizování snímků z webkamery (sledování pracoviště)
 • Manažerské analýzy (vč. zobrazení na časové ose)
 • Detailní reporty pro forenzní analýzy
 • Nalezení zneužívání techniky, odhalení úniku dat
 • Zasílání emailových reportů
 • Vytváření vlastních reportů
 • Volitelné rozhraní pro monitorovaného uživatele s ikonou v trayi
 • Dočasné pozastavení monitoringu, anonymizace s možností přidání komentáře
 • Snadnost nasazení s využitím nových technologií a různých druhů instalací
 • Po instalaci ihned vše v provozu
 • Možnost deaktivace funkcionality zasahující do soukromí uživatele
 • Snadná definice sledovaných oblastí
 • Šifrovaná data
 • Odolnost proti odhalení
 • Monitorování stavu agentů systému a ochrana před zásahy uživatele
 • Kompletní monitorování PC, notebooku, tabletu i serveru
 • Podpora Home Office
 • Okamžitý vzdálený přístup odkudkoli na světě bez nutnosti konfigurace
 • Získání monitorovacích záznamům vzdáleně
 • Vzdálená správa a centrální administrace sledovaných počítačů
 • Provoz a sběr dat i na zařízeních bez přístupu do lokální sítě
Popis monitorovacího systému DoZo

DoZo je následovník řadu let úspěšné série Dozorce 3, která překonává svou funkcionalitou konkurenční řešení a nabízí nejvýhodnější ceny na trhu. Budete překvapeni, do jaké hloubky dokáže výstup ze sledování zajít, jak detailní přehled o aktivitě nejen na počítači, ale i na serveru, můžete získat a jak unikátním způsobem budete s daty pracovat.

Nová řada tohoto unikátního systému nabízí, kromě podpory všech aktuálně podporovaných OS Windows a Windows Server, nejpropracovanější cestu k monitorování počítačů, HW a sledování uživatelské aktivity, při zachování snadnosti obsluhy. Systém vyniká svou snadností nasazení i v těch nejkomplikovanějších provozních podmínkách a členitých strukturách organizací, flexibilitou konfigurace, využitím nových technologií zajišťujících rychlou odezvu modulu bez zpomalování sledovaného PC a přehledností výstupních modulů. Systém má široký záběr možností nasazení, využití a konfigurace.

Monitorovací systém DoZo je profesionální nástroj k detailnímu monitorování aktivity na počítači, tabletu, notebooku nebo serveru. Obsahuje 10 modulů, které svou provázaností zajišťují optimální provoz, snadnou síťovou administraci, analytickou část vyhodnocování dat, detailní výpis všech zaznamenaných událostí, uživatelské rozhraní sledovaného uživatele (volitelné) a vzdálený přístup.

Díky spojení těchto vlastností získáte systém, který dokáže pokrýt všechna vaše očekávání, nároky a případnou ochranu soukromí nebo naopak umožnit kompletně skrytou instalaci na sledované počítače. K datům budete moci přistupovat vzdáleně, archivovat na libovolné médium, popř. získat výstup pomocí mailu nebo síťového disku. Důmyslný systém pro pracovní notebooky navíc umožňuje automatické archivace na FTP server s možností propojení archivačního úložiště s počítači na lokální síti, tak, aby vše bylo součástí jednoho celku.

Záznamové moduly nabízejí nepřeberné množství sledovaných událostí s maximální možnou mírou konfigurovatelnosti, avšak vycházejících z předdefinovaných sad nastavení, které měněny být nemusí. Disponují možností tvorby reakcí na libovolnou činnost na počítači a díky těmto vlastnostem lze sledovat a vyhodnocovat prakticky cokoli, mimo jiné např. i docházku.

Systém je odolný proti odhalení, není zjistitelný v nainstalovaných programech a svůj provoz monitoruje. Pokud dojde k pokusu o odstranění nebo ukončení provozu, je schopen se této situaci ubránit a o této skutečnosti informuje. Stejně reaguje i na abnormality v systému, např. na náhlou změnu data a času na počítači.

V případě skrytého sledování lze systém nainstalovat kliknutím na jedno tlačítko, pokud jsou vaše požadavky naopak přesnější, nabízí systém díky maximální konfigurovatelnosti instalaci formou průvodce, který zajistí, že po dokončení instalace je vše nastaveno tak, jak potřebujete.

Obzvláště ve firemním prostředí je důsledná ochrana soukromí uživatelů klíčová, proto jsme do nové řady našeho systému dodali plně konfigurovatelnou možnost řešení této otázky. Pravidla zásahu do soukromí uživatele jsou definovatelná a zapouzdřena do třech úrovní předdefinovaných nastavení. Systém je tak možné nastavit na skryté sledování uživatelů, na monitorování s minimálním zásahem do soukromí anebo můžete spustit plně otevřené sledování s nastavitelným upozorňováním uživatele na probíhající monitorovaní, vč. možnosti dočasného pozastavení sledování či anonymizaci části aktivit a přidávání komentářů k zaznamenaným datům.

Systém doplňuje robustní vzdálená administrace ve firemním prostředí, možnost vzdáleného přístupu na počítače, upgrade, odinstalaci, zasílání emailových reportů, multiscreenshoty, definice bílé listiny programů a WWW stránek a mnoho dalších možností, které jsou zmíněny a podrobně popsány na těchto stránkách. Všechny moduly jsou navzájem propojené a lze mezi nimi libovolně přecházet bez nutnosti opětovné verifikace uživatele.

Specifikace a systémové požadavky naleznete ve Specifikaci.

Základní charakteristika
 • Multivláknové sledování provozu a událostí na počítači, tabletu, notebooku nebo serveru
 • Nastavitelný způsob monitoringu (skrytý, mírný zásah do soukromí, otevřené monitorování)
 • Odolnost proti odhalení a zásahu do provozu agentů
 • Sofistikované rozlišování aktivity uživatelů (monitoring aktivity)
 • Podpora Home office
 • Vzdálený přístup k monitorovacím záznamům, vč. zasílání emailem
 • Šifrování záznamů silnou šifrou AES-256
 • Reakce na události v systému a pravidelné akce
 • Manažerská analýza dat, detailní výpis zaznamenaných událostí do více než 20ti záložek a provázanost modulů
 • Multifiltrující podmínky, grafy, zobrazení informací na časových osách
 • Inovativní propojení informací a jejich rotace z různých sestav
 • Souhrnné výstupy po PC/Uživatel za definovaná období a skupiny počítačů
 • Vytváření vlastních reportů
 • Definice bílé listiny pracovních aplikací a WWW stránek
 • Okamžitý vzdálený přístup na PC bez nutnosti konfigurace
 • Automatická detekce připojitelných PC vašeho účtu kdekoli na světě
 • 3 způsoby komunikace se vzdálenými počítači a 2 způsoby archivace
 • Vzdálená administrace sledovaných počítačů nastavení/upgrade/odinstalace
 • Multiscreenshoty
 • Volitelné rozhraní pro monitorovaného uživatele s ikonou v trayi
 • Dočasné pozastavení monitoringu, anonymizace s možností přidání komentáře
 • Určení předdefinovaných nastavení s úrovní zásahu do soukromí sledovaného uživatele
 • Snadnost nasazení s využitím nových technologií a různých druhů instalací
 • Nepřeberné množství možností kompletního nastavení systému
 • Dokumentace přímo u ovládacích prvků
Přehled funkcionality

Ať již zvolíte jakýkoli způsob nasazení, práce se systémem je shodná. Snadná, přehledná, moderní, intuitivní a opatřená dokumentací přímo v modulech tak, abyste měli všechny potřebné informace ihned k dispozici. Sledování je možné skryté s odolností proti odhalení, s mírným zásahem do soukromí anebo otevřené monitorování, kdy o sledování uživatel ví a souhlasí s ním. Instalační cesty modulů, název položky v nabídce Start a nastavení všech jmen zástupců jsou v zájmu ochrany proti vyzrazení, úmyslnému poškození anebo kvůli vašim zásadám, plně konfigurovatelné.

Po instalaci systému je vše plně v provozu, vč. konfigurace vzdáleného připojení k počítači, tabletu, notebooku nebo serveru. Pokud tak např. nainstalujete systém na jiný počítač, lze se k němu okamžitě připojit a je automaticky detekován. Systém obsahuje tři typy předdefinovaných nastavení, abyste se nemuseli konfigurací zdržovat, pokud však o konfiguraci systému zájem máte, pak vám poslouží nepřeberné množství konfigurovatelných parametrů.

Základním prvkem záznamu činností (monitoring činností) uživatele je jednoznačné rozlišování mezi aktivitou v programu nebo na internetových stránkách a pouhým během aplikace. Hodnotíte tak vždy skutečnou aktivitu uživatele a informace o běhu programů jsou odděleně. Souvislou aktivitu lze konfigurovat počtem minut „doběhu“ od posledního použití vstupního zařízení (myš, klávesnice) v daném programu. Ve výchozím nastavení je tato doba 3 minuty (optimální pro identifikaci uživatele, který není u počítače, tj. ani se nedotkl myši a přitom určitě již musel dočíst text, který je na obrazovce). Také lze definovat vyjímky pro programy a webové stránky (např. telekonferenční hovory, dozor kamer apod.), u kterých je do aktivity započítán i čas, kdy není počítač aktivně využívám, protože např. uživatel pouze komunikuje přes kameru a mikrofon.

Přístup k vyhodnocení zaznamenaných dat zajišťují moduly Browser a Manager, které mají pro svůj vstup (tak jako všechny uživatelské moduly) definovatelná hesla. Umožňují hromadné analýzy dat za libovolná časová období a množiny počítačů formou celé řady předdefinovaných výstupů, grafů, zobrazení na časové ose a multifiltrujících podmínek, které jsou navzájem tématicky propojené a umožňují rotace výstupních dat. Další možností je tvorba vlastních sestav a editace reportů své pracovní činnosti, které mohou sloužit jako podklad pro výkaz práce (např. Home office) a umožňují také export a zaslání sestavy nadřízenému pracovníkovi k vyhodnocení. Takto získaná data mají poté stejný tvar, jako kdyby byl váš počítač v místní síti zaměstnání.

Sledovací záznamy monitoringu jsou ukládány do jednotlivých databází, jejichž prostor na disku lze omezovat, a jsou chráněny silnou šifrou AES-256. Každá databáze obsahuje informace nejen o činnostech na PC, ale také nastavené reakce na tyto události v podobě obrázků, textových a zvukových záznamů, které zajistí kompletní a neomezený přehled o dění na daném PC.

Po nastavení archivační složky jsou záznamy z jednotlivých počítačů archivovány na centrálním místě (síťově sdílení/FTP). Pokud daný počítač není připojen do lokální sítě, lze aktivací režimu pracovního notebooku zajistit archivaci pomocí vašeho FTP serveru. Kombinace obou druhů archivací zajistí shromažďování zdrojových dat na jednom místě, kde jsou data k dispozici pro souhrnné výstupy analytických modulů.

Archivace záznamů však není povinná. Záznamy lze vyhodnocovat jak lokálně, tak s využitím vzdáleného stažení záznamů z jednotlivých počítačů (lokální síť/odkudkoli na světě). Nebudete mít žádné starosti s připojením, vše je funkční ihned po instalaci a jednotlivé počítače jsou detekovány automaticky. I v případě přímého připojení k PC za účelem vyhodnocení monitorovacích dat je možno vstupovat do detailních výpisů monitorovaných dat roztříděných do více než 20ti záložek. Další variantou přístupu k datům je možnost zasílání definovatelných reportů v emailové zprávě.

V případě firemního využití lze implementaci sledovacího programu rozdělit do několika archivačních složek – organizačních celků a zpřístupnit tak jednotlivým vedoucím pracovníkům data pouze za jejich oddělení. Hromadný pohled na celou organizaci tak může mít k dispozici pouze interní audit. K identifikaci počítače nebo skupin počítačů slouží jejich pojmenování, které je součástí nastavení. Správu nastavení a celkovou administraci systému v síti zajišťuje modul Admin.

Pokud budete chránit soukromí sledovaných uživatelů, nabízí vám modul Client (s ikonou umístěnou viditelně v oblasti Tray – obvykle vpravo dole, vedle hodin) tyto rozšířené možnosti volby: monitorování může být přihlášenému uživateli oznamováno (připomínáno), uživatel může mít dovoleno pozastavení sledování anebo lze uživateli dát možnost při procházení svých vlastních zaznamenaných dat dopisovat komentáře či anonymizovat část činností. Moduly zajišťující vzdálený přístup je možné nakonfigurovat pro potřebné vyžádání souhlasu přihlášeného uživatele a tak, společně s využíváním 3 druhů nastavení zásahu do soukromí monitorovaného uživatele, je DoZo připraven i na otevřené monitorování uživatelů bez narušení jejich soukromí.

Všechny moduly obsahují nápovědu vloženou přímo k funkčním prvkům formuláře tak, abyste měli všechny dostupné informace ihned k dispozici bez zdlouhavého studia nápovědy.

Stručný přehled sledovaných událostí
 • Provoz počítače (zapnutí/vypnutí/hibernace/uspání/probuzení/přihlášení/odhlášení)
 • Sledování nesprávného ukončení Windows a abnormalit
 • Spuštěné a ukončené programy a jejich procesy
 • Zobrazená a zavřená okna programů
 • Přepnutí na program (aktivní okna programů, určení aktivity)
 • Otevřené dokumenty
 • Tiskové úlohy
 • Schránka (Ctrl+C)
 • Vložení/vyjmutí zařízení, vč. možnosti získání výpisu obsahu vložených disků
 • Monitoring souborového systému (vytvoření/smazání/změny v souborech a adresářích), vč. definice výjimek
 • WWW stránky (Chrome/Edge/Firefox/Internet explorer a další uživatelsky definovatelné programy)
 • Sledování klávesnice (vč. hesel) a aktivity myši
 • Instalace/odinstalace uživatelských aplikací
 • Vytížení procesoru (CPU)
 • Využití paměti (RAM)
 • Informace o připojených discích (HDD)
 • Trasování připojení za účelem lokalizace umístění počítače
 • Další neomezené možnosti sledování za využití reakcí (sociální sítě, emaily, chat, apod.)
Konfigurace reakcí

Na každou sledovanou událost lze vytvořit reakci, která zajistí doplnění informací k aktuálnímu úkonu uživatele (základní druhy reakcí jsou již nastaveny ve třech typech předdefinovaných nastavení). Díky této vlastnosti lze získat skutečně všechny dostupné informace o dění na PC, ať už je váš záměr jakýkoli.

Příklad využití reakcí:

 • je-li vložen disk – Získej obsah disku
 • je-li zahájen tisk – Pořiď fotografii z webkamery
 • je-li spuštěn program X – Nahrávej zvuk z mikrofonu
 • je-li pracováno s aplikací nebo navštívena WWW stránka – Pořizuj otisky obrazovky
 • je-li otevřen dokument – Spusť jiný program

Definovatelné pravidelné akce (v zadaných intervalech) zajistí kontinuální sběr dat:

 • snímání otisků obrazovky (screenshoty s nastavitelnou kvalitou a možností vložení data nebo pozice myši)
 • pořízení fotografie z webové kamery (s nastavitelnou kvalitou a možností vložení data)
 • záznam zvuku pomocí mikrofonu s volitelnou délkou záznamu
 • spuštění definovaného programu/příkazu
 • získání obsahu vloženého disku
Možnosti implementace

Plné zprovoznění systému (firemní nasazení) probíhá pouze ve třech krocích:

1/ vytvořte na libovolném PC/serveru sdílenou složku (nejlépe skrytou) s právy zápisu pro všechny – archivační složku

2/ instalujte systém DoZo na jednotlivé počítače

3/ v průběhu instalace (popř. později v nastavení) nastavte cestu k archivační složce

Hotovo!

Žádná z variant nevyžaduje serverovou část. Tím je maximálně usnadněn způsob nasazení, konfigurace a správa provozu, a to bez jakéhokoli vlivu na rychlost nebo odezvy celého systému.

Systém je založen na tvorbě vysoce optimalizovaných samostatných relačních databází, které jsou chráněny silnou šifrovací metodou AES-256. Tyto zdroje jsou umístěny na lokálním počítači (maximální obsazenost je volitelná) a dále distribuovány.

Všechny potřebné lokální složky vytváří instalátor automaticky s nastaveným právem zápisu pro všechny uživatele a jednotlivé databázové soubory jsou komprimované za pomoci NTFS (lze použít i doplňkovou komprimaci). Z lokálního umístění jsou pak data v pravidelných intervalech archivována do archivační složky.

Archivační složka, kam se záznamy archivují, je síťové sdílení na libovolném počítači (nejčastěji však na fileserveru), které je skryté a má nastavena práva pro zápis Everyone. Do této složky je přesměrovaná také komunikace přes FTP (režim pracovního notebooku) a tím je zajištěn jediný zdroj pro analytické a vyhodnocovací moduly Manager a Browser.

Pro instalujícího pracovníka se však nejedná o nic více, než vytvoření sdílené složky a při instalaci na jednotlivé počítače výběr této složky v instalátoru. Vše ostatní již probíhá automaticky a data jsou k dispozici ihned po dokončení instalace na sledovaných PC. Žádná další instalace nebo konfigurace není třeba, systém je plně zprovozněn – není nutné instalovat nebo konfigurovat jakýkoli server. Výsledná odezva je srovnatelná s databázovými systémy a je závislá pouze na kvalitě vaší sítě.

Nejprve je v archivační složce vytvořena archivační a komunikační struktura pro jednotlivá PC a stejný proces probíhá při napárování režimu Pracovního notebooku. Poté již jednotlivé počítače tyto složky využívají ke komunikaci a archivaci bezobslužně. Není třeba proto nic měnit nebo nastavovat.

Systém pochopitelně funguje i bez nastavené archivační složky. Pro získání dat z jednotlivých počítačů je však nutné se k nim nejprve připojit.

Připojení ke vzdálenému počítači probíhá pomocí lokální sítě nebo FTP serveru. Díky možnosti druhého typu připojení se tak počítač stává připojitelným odkudkoli ze sítě internet (vč. proxy, NAT, firewall). Integrovaná funkce detekce počítačů pomůže nalézt instalovaný program na vzdálených počítačích (na lokální síti i internetu).

Pro maximální flexibilitu a možnosti skrytí nebo konfigurace dle vaší systémové politiky je v instalátoru konfigurovatelné téměř vše. Cesty modulů, název položky v nabídce Start, vč. nastavení všech jmen zástupců. Zástupci jsou vždy vytvořeni pouze pod přihlášeným uživatelem a spuštění modulů samostatně (např. z Průzkumníka) není možné. Vše v zájmu ochrany proti vyzrazení, úmyslnému poškození anebo pro možnost aplikace v souladu s vašimi systémovými zásadami. Nazvěte složky nebo jednotlivé zástupce systému např. Správa sítě a instalace systému DoZo nebude vyzrazena ani pro přihlášeného uživatele v době instalace (zástupci jsou vytvořeni jen pro něj).

Instalátor obsahuje jak možnost rychlé instalace na cílové PC, tak instalační profily, které usnadní volby způsobu nasazení, vč. určení zásahu do soukromí uživatele.

Organizacím, které si nemohou či nechtějí dovolit jakékoli zásahy do soukromí uživatelů ani v budoucnu, nabízíme možnost zmrazení neinvazivní varianty nastavení systému pro všechny budoucí instalace a aktualizace – čímž se zaručí nemožnost narušení soukromí jednotlivých uživatelů. Odblokování tohoto omezení bude v takovém případě možné pouze z předem určeného mailu (např. váš manažer bezpečnosti) a systém zůstane chráněn proti jakémukoli zneužití.

Distribuce dat

Monitorovací záznamy jsou primárně ukládány na lokálním disku, kde jsou komprimovány pomocí NTFS (popř. dále komprimovány na základě nastavení) a odtud jsou k dispozici pro další distribuci. Na lokálním umístění je jejich velikost na disku hlídána a při překročení nastaveného limitu jsou odmazávána od nejstaršího, dokud není splněn limit maximální velikosti. Pokud je využívána archivační složka, jsou před konsolidací dat zajištěny archivační procesy, které zajišťují distribuci do archivační složky buď pomocí lokální sítě nebo pomocí FTP serveru (režim pracovního notebooku). V každém případě je možné monitorovací záznamy získat také přímým připojením ke vzdálenému počítači a jejich stažením pomocí modulu Browser.

Způsoby komunikace

Archivační složka

 • data jsou ukládána na síťové umístění, odkud je načítají a zpracovávají analytické moduly
 • data jsou dále zpracovávána přímo z tohoto umístění
 • komunikace probíhá v rámci archivační složky

Lokální síť

 • počítače se připojí pomocí TCP/IP portů, pro každého přihlášeného uživatele je přidělen jeden
 • data jsou stahována pomocí navázaného spojení
 • komunikace probíhá pomocí povelů zasílaných přes tuto síťovou komunikaci

Internet

 • archivaci dat zajišťuje FTP server, který může mít výchozí složku po připojení nalinkovanou na archivační složku lokální sítě (režim pracovního notebooku)
 • záznamy jsou stahovány přes FTP server (pokud je neaktivní režim pracovního notebooku)
 • komunikace probíhá pomocí povelů ukládaných na FTP serveru
Připojitelnost odkudkoli na světě

Po instalaci systému je vše plně v provozu. Díky zvolené strategii komunikace (program je server i klient v jednom) je možno, po zadání správného přístupového hesla, připojit se od kohokoli ke komukoli. Tyto možnosti lze pochopitelně potlačit nebo si nechat vyžádat potvrzení uživatele na přístup k výsledkům monitoringu či k vzdálené obsluze počítače.

Pomocí připojení po lokální síti máte možnost rychlé a plné kontroly nad připojeným počítačem, který se nachází ve vaší lokální, domácí či firemní síti.

Pomocí připojení přes FTP server máte možnost plné kontroly nad připojeným počítačem, který se může nacházet kdekoli na světě, stačí jen, aby byl připojen k internetu.

Díky možnosti připojení pomocí FTP serveru se počítač stává připojitelným odkudkoli ze sítě internet (vč. proxy, NAT, firewall – pokud není blokováno spojení s FTP serverem), a to bez omezení. Integrovaná funkce automatické detekce počítačů pomůže nalézt instalovaný program na vzdálených počítačích, ať už jsou kdekoliv.

Reporty emailem

Pomocí volitelného SMTP serveru (ve výchozím nastavení je nastaven náš SMTP server, není třeba nic konfigurovat) lze zasílat volitelné reporty záznamů na vaši emailovou adresu, a to v určený den a čas (např. každé ráno v pracovní dny). Pokud není v nastavený čas odeslání počítač zapnutý, dojde k odeslání reportu při nejbližší příležitosti. Zaslaná emailová zpráva bude obsahovat přílohu PDF, kterou lze okamžitě prohlédnout a jednoduchým způsobem načíst kompletní výsledky monitorování vzdáleného počítače. Tato možnost je k dispozici po zakoupení 2 licencí a od varianty Business.

Přehled jednotlivých modulů a jejich screenshoty

Modul Manager

Primární analytický modul je určen pro vedoucí pracovníky nebo management k hodnocení činností sledovaných počítačů a uživatelů, ale slouží i k individuálnímu hodnocení. Jako jediný modul má nastavitelné vlastní heslo a při konfigurovaném členění dat na více organizačních celků umožňuje přístup vedoucím pracovníkům pouze k hodnocení vlastního oddělení, bez přístupu do administračních částí systému. Tento mocný nástroj však bez problémů pracuje i s lokálními daty a je tak vhodný i pro analýzu jednoho počítače či menší skupiny. Obsahuje také nástroj pro editaci pracovních výkazů home office a je tak vhodný pro organizaci a přehled o vlastní práci nebo vytváření statistik hodnocení využití PC. Výstupy dat z home office lze také exportovat a zasílat nadřízenému pracovníkovi, který pouhým umístěním souborů do stejné složky získá náhled na činnosti zaměstnanců tak, jako by tomu bylo v případě pracovní lokální sítě a monitoringu zaměstnanců na pracovních stanicích.

 • Inovativní propojení informací z různých sestav
 • Inteligentní seskupovaní dat
 • Rotační směry zobrazovaných informací (Den-PC-Uživatel)
 • Nastavitelná a předdefinovaná období a skupiny počítačů
 • Multifitrující podmínky
 • Rychlé pracovní dofiltrovávání výstupů dle PC a uživatele
 • Grafy a zobrazení na časové ose
 • Hromadné výpisy časů aktivity/běhu, po dnech, sumace, souhrny, TOP statistiky
 • Denní modifikovatelné výkazy určené pro export, tisk nebo zaslání vedoucímu pracovníkovi s možností anonymizace vybraných záznamů či přidání komentáře
 • Další reporty s možností správy a vytváření vlastních nových výstupů
 • Uživatelsky uložitelné a spravovatelné filtry a jejich skupiny
 • Import/Export všech filtračních parametrů mezi stanicemi, tvorby profilů

Více obrázků na stránce screenshoty

Modul Browser

Browser vám odpoví na všechny otázky. Jedná se o detailní prohlížeč všech zaznamenaných událostí, které třídí na informační celky. Díky časové synchronizaci můžete procházet mezi záložkami a sledovat aktivitu uživatele, ale i OS Windows, do naprostých detailů tak, jak se v čase udála. Každý klik myši, každé spuštění programu na pozadí, HW, jednoduše každá měřitelná “šelest”, která se v PC udála, je zobrazena a pečlivě roztříděna do přehledných záložek s možností náhledů pro zajištění kompletního informačního detailu. Výstup tak obsahuje i události OS, o kterých ani sám uživatel neví, proto se tento nástroj hodí i pro analýzy dění na pozadí a hledání příčin selhání SW, HW nebo OS.

 • Přehledný výběr záznamů z kalendáře
 • Detailní výpis zaznamenaných událostí zatříděných do 23 záložek
 • Časová synchronizace dle času posledního vybraného záznamu
 • Interaktivní prohlížení
 • Archivace pro modul Manager
 • Výběr z přehledného kalendáře ze zdrojů lokálních dat/ze vzdáleného počítače/archivační složky/libovolné složky
 • Automatická detekce připojitelných zdrojových PC
 • Prohlížení zaznamenaných reakcí v integrovaném prohlížeči, vč. možnosti uložení na disk
 • Náhledy vložených textů do schránky, náhledy reakcí a stisknutých kláves (možnost lokalizace výpisu kláves)

Více obrázků na stránce screenshoty

Modul Admin

Modul umožňující vzdálenou a hromadnou administraci systému vzdálených PC, popř. lokální instalace. Nástroj sloužící administrátorům maximálně usnadňuje údržbu systému, umožňuje úpravy vlastností jednotlivých instalací a zjednodušuje správu jejich stavu nebo verzí. Ke komunikaci se vzdálenými počítači se využívají 3 různé způsoby připojení a automaticky se volí nejvhodnější řešení požadované operace. Modul také napomáhá řešení nezdařených operací, např. z důvodu nepřístupného PC a umožňuje vstup do nízkoúrovňového sledování práce agentů pomocí konzol.

 • Vzdálená administrace s využitím různých druhů komunikace (archivační složka/lokální síť/internet)
 • Vzdálené pozastavení/spuštění monitoringu
 • Analýza běhu monitorovacích modulů na daném PC
 • Vzdálené získání/zaslání nastavení/upgrade/odinstalace systému
 • V případě nezdařených operací lze seznam počítačů uložit pro možné budoucí opakování
 • Multiscreenshoty (monitorování obrazovky)
 • Definice bílé listiny pracovních aplikací a WWW stránek
 • Ovládání modulu Client
 • Zpřístupnění konzolí záznamových modulů

Více obrázků na stránce screenshoty

Modul Remote

Remote, jak název napovídá, slouží k přímému připojení ke vzdálenému počítači a jeho správě. Modul obsahuje základní sadu nástrojů pro administraci a dále možnosti ke sledování stavu nebo aktuálního dění na počítači. Vzhledem k možnému přímému narušení soukromí přihlášeného uživatele na vzdáleném počítači je možnost nastavit, zda je nutné jeho potvrzení vzdáleného přístupu. Pracovat lze i s více připojenými počítači současně.

 • Vzdálený přístup na PC s automatickou detekcí připojitelných PC
 • Nastavitelné vynucení potvrzení přihlášeného uživatele před připojením
 • Správa procesů (ukončení/destrukce/spuštění)
 • Práce s příkazovou řádkou
 • Správa registrů
 • Vzdálené řízení (s možností vynucení povelu) Vypnutí/restart/odhlášení/zamrznutí PC
 • Zobrazení obrázku přes celou obrazovku
 • Přehrání vybraného zvukového souboru
 • Zobrazení textové zprávy s volitelným typem
 • Získání otisku obrazovky (screenshot) s nastavitelnou kvalitou a s možností vložit datum a čas nebo pozici kurzoru myši do snímku (sledování monitoru)
 • Získání snímků z webové kamery s nastavitelnou kvalitou a s možností vložit datum a čas do snímku
 • Získání záznamu zvuku volitelné délky a kvality pomocí mikrofonu
 • Přímý odposlech mikrofonu s možností nastavení velikosti bufferu
 • Skriptování ovládání klávesnice a myši
 • Kontrola uživatelů, kontrola činností na počítači
 • Možnost spuštění více instancí modulu pro připojení k více PC současně

Více obrázků na stránce screenshoty

Modul Client

Modul Client je určen výhradně sledovanému uživateli. Pokud bude instalován (a nebude konfigurován jinak), je přístupný ze systémové oblasti Tray. Každý sledovaný uživatel tak získá (na základě nastavení) možnost náhledu na jím zaznamenaná data a může jejich části anonymizovat nebo k nim přidávat komentář. Společně s možností dočasného pozastavení monitoringu a nastavitelných upozornění na probíhající monitorování se jedná o veřejný způsob monitorování činnosti, kdy jednotliví uživatelé o monitorování vědí, akceptují ho a mohou jeho výsledek ovlivnit. Vše je pak fér a kompletně o domluvě mezi vedoucími pracovníky a jejich podřízenými. Modul je dále také vhodný pro sledování vlastní činnosti, získáte přehled o vašich aktivitách, můžete doplnit poznámku k aktuálním činnostem a takový podklad poté bez větších úprav poslouží k výpočtu a vykazování strávených hodin v případě výkonu činnosti na home office.

 • Ikona v trayi a volitelné rozhraní pro monitorovaného uživatele
 • Základní přehled o využití programového vybavení a o navštívených WWW stránkách
 • Analýza běhu monitorovacích modulů na daném PC
 • Průběžné notifikace o probíhajícím/pozastaveném monitoringu
 • Dočasné pozastavení monitoringu
 • Základní výpis zaznamenaných událostí s možností vyhledávání, anonymizace částí dat a přidávání komentářů
 • Přímý vstup do analýzy vlastních lokálních dat v modulu Manager

Více obrázků na stránce screenshoty

Modul Settings

Kompletní nastavení systému a jednotlivých modulů. Nastavení lze aplikovat na lokální počítač, stejně jako ukládat a distribuovat na vzdálené skupiny nebo jednotlivá PC. Budete překvapeni možnostmi nastavení, přitom vysvětlení jednotlivých voleb nebudete muset hledat v nápovědě – vysvětlení je součástí nastavovaného prvku. Vše jasné, jednoduché a v maximální možné šíři funkční. Výchozí profily nastavení myslí také na soukromí sledovaných uživatelů, a proto nabízejí hned tři profily rozlišené dle úrovně zásahu do soukromí sledovaného uživatele. Profil nejmenšího zásahu do soukromí omezuje změny nastavení tak, aby nebylo možné hranice této volby omylem překročit.

 • Nepřeberné množství možností kompletního nastavení systému
 • Tvorba profilů nastavení určených pro skupiny nebo jednotlivé počítače
 • Určení předdefinovaných nastavení s úrovní zásahu do soukromí sledovaného uživatele
 • Definice síťové archivační složky pro komunikaci a archivaci dat
 • Aktivace režimu pracovní notebook
 • Určení maximální velikosti záznamů (vč. indikace) na lokálním disku
 • Určení kvality doplňkových informací pro zaznamenávané reakce
 • Nastavení způsobu vnímání aktivity uživatele na PC
 • Konfigurace emailových reportů

Více obrázků na stránce screenshoty

Modul Listener

Modul zajišťující nejen vzdálenou, ale i vnitřní komunikaci. Podílí se na distribuci a archivaci dat dle plánu nastavených jednotlivých režimů, zabezpečuje zasílání reportů, správu běhu lokální instance a obsluhu modulu Client.

 • Navazování spojení dle oprávnění a potvrzování přístupu přihlášeným uživatelem
 • Zajišťování distribuce dat
 • Inteligentní archivace do archivační složky a na FTP
 • Shromažďování informací o počítači
 • Realizace upgrade/odinstalace
 • Správa dat na disku
 • Obsluha modulu Client
 • Odesílání emailových reportů
 • Odolnost proti odhalení, obrana před neoprávněnými zásahy

Modul Agent

Primární úkolem modulu je sběr monitorovacích dat, zajištění jejich konzistence i v případě krizových situací, vytváření reakcí na události operačního systému Windows a obsluha požadavků modulů komunikujících s tímto procesem.

 • Multivláknové sledování provozu a událostí na počítači
 • Šifrování dat silnou šifrou AES-256
 • Sledování aktivity uživatele (monitoring uživatelů)
 • Monitorování všech nastavených činností
 • Reakce na události v systému
 • Obsluha pravidelných akcí
 • Zpracování a správa zaznamenaných ikon programů
 • Paměťové optimalizace modulů
 • Komunikační rozhraní pro vzdálené povely
 • Diagnostika a řešení krizových situací k zajištění konzistence dat
 • Odolnost proti odhalení, obrana před neoprávněnými zásahy

Moduly Update a Report

Podpůrné moduly zajišťují proces aktualizace systému a vytváření reportů pro externí využití.

Možné úspory

Ať již se jedná o samotné zaměstnance, hardwarové nebo softwarové vybavení, mít přehled o všech oblastech využití výpočetní techniky může znamenat výrazné úspory v průběhu několika let.

Zaměstnanci, personalistika, lidské zdroje, personální audit, optimalizace firemních nákladů

Zaměstnanec, který pracovní dobu promrhá, je zbytečná zátěž. Nejen, že jeho pracovní výkonnost je minimální, výsledky nestojí za nic a jeho přístup, ať už cíleně nebo náhodou, ovlivňuje další zaměstnance, ale navíc je nebezpečím pro celou organizaci. Takový zaměstnanec nejen, že nepodává výsledky a jeho výplata jsou vyhozené peníze, ale navíc vás spoustu dalších peněz stojí. Protože jsou jeho aktivity, jako např. hraní her (namísto práce na PC) až na některé výjimky, dokonale utajené, může se vám hodit řešení, které vám pomůže takovéto zacházení s vaším vybavením objevit.

Stahování a instalace nelegálního software může zavirovat celou počítačovou síť, může způsobit únik informací, ať už cílený nebo nevědomý, nebo může např. spustit těžbu kryptoměn. Ať je již původ problémového software nebo únik informací jakýkoli, DoZo vám dokáže zjistit, odkud pochází (internet, email, instalační médium), a také který zaměstnanec je za takové chování zodpovědný. Antivirus a monitoring provozu sítě nedokáže podchytit všechna možná ohrožení, monitorovací systém DoZo je tedy vhodně doplňuje.

Nejedná se pouze o program na sledování aktivity na pc, nahradit lze i docházkový systém, protože reporting využití počítače v definovaném časovém úseku informuje i o zahájení a ukončení práce zaměstnance.

Hardwarové vybavení

I přes opakující se trend postupného zlevňování výpočetní techniky a hardwaru vůbec, je i zde, co ušetřit. Množství výpočetní techniky, která se ve vaší firmě nachází, nemusí být tak velké. Výkonné sestavy, které si vedoucí jednotlivých oddělení vyžádali, protože, dle jejich slov, je k vykonávání svěřené práce potřebují, nemusí být vždy tak prospěšné, jak se zdá. Výpočetní techniku není nutné obměňovat na všech místech, protože všichni zaměstnanci ji nevyužívají stejně. Výhodnější řešení je obměňovat či rozšiřovat výpočetní techniku tam, kde to je skutečně potřeba.

Odhalte využití počítačů k mimopracovním činnostem pomocí kontroly aktivity. Jedině tak poznáte, zda kupujete nejnovější model skvělého počítače na hraní her, namísto k pracovním účelům neposlušného zaměstnance. DoZo vám poradí, kde stav není v pořádku, kde je skutečně nutné výpočetní techniku obměnit a kde je to naopak naprosto zbytečné. Komu výkonnější výpočetní technika opravdu pomůže a u koho zůstává nevyužitá.

Softwarové vybavení

Stejně jako v případě hardwaru, i u SW se vyplatí dokupovat licence s rozumem. Zaměstnanci chtějí mít to nejlepší nebo alespoň to, co ostatní kolegové – i přesto, že některé programy nepotřebují nebo nevyužijí. Mezi zaměstnanci jsou ale mnozí, kteří např. MS Office spustí jen jednou měsíčně či k jejich pracovnímu zaměření používají jen Word či Excel. Někdo třeba nepozná, jaký je mezi verzemi rozdíl. Cenový rozdíl je však vidět téměř okamžitě. Zkuste se na tuto problematiku podívat obecněji. Zde nejde pouze o MS Office, ale o velkou část veškerého vašeho softwarového vybavení.

Další stránkou věci je software nelegální ba dokonce škodlivý. Z našich zkušeností je počet výskytu nelegálního software ve firmách vysoký i přes skutečnost, že si například uživatelé díky omezenému oprávnění nemohou sami software instalovat. Drobná přátelská pomoc nebo chyba pracovníka IT, resp. její důsledek ale může mít pro firmu katastrofální následky.

I tyto problémy vám DoZo pomůže odhalit do naprostého detailu. Budete vědět, co si uživatelé instalují, které verze programů skutečně využívají neboli které jsou pro jejich činnost nezbytné. Které programy naopak nespouštějí vůbec či velmi sporadicky a tudíž je licence na tento program efektivněji využitelná jinde, zatímco na původním místě lze použít alternativu např. v podobě freewarové náhrady.