Ceník

Aktuálně platné dočasné zaváděcí ceny nové řady monitorovacího systému DoZo.

Obsah jednotlivých variant systému DoZo a informace o jejich rozdílech naleznete níže na stránce. Systémové požadavky naleznete na stránce Specifikace.

HOME

490

za 1 licenci
=
1 počítač a 3 uživatelské účty

bez možnosti zasílání emailů

bez vzdáleného přístupu a administrace

BUSINESS

550

za 1 licenci
=
1 počítač a 3 uživatelské účty

k dispozici všechny moduly

zasílání emailů od 2 zakoupených licencí

SERVER

990

1 server
+
390 kč za každý uživatelský účet serveru

k dispozici všechny moduly

na serveru bez dalších omezení

Uvedené ceny jsou konečné (nejsme plátci DPH)

Varianta HOME je určená pro domácí počítač, popř. počítače, u který se nepředpokládá nutnost vzdáleného přístupu. Funkcionalita a vyhodnocování činností je tak možné pouze na daném počítači, avšak zakoupená licence zahrnuje všechny potřebné nástroje ke kompletnímu (skrytému nebo veřejnému) sledování provozu a vyhodnocování činností, vč. možnosti zpracování agendy home office a pracovních výkazů na počítači.

1 licence umožní instalaci na 1 počítač a 3 jeho uživatele.

Tato varianta neobsahuje možnost zasílání pravidelných reportů na váš email a nezahrnuje moduly pro správu vzdálených počítačů, vč. vzdáleného připojení. Počty uživatelů na počítačích se sčítají. Při zakoupení např. 2 licencí můžete používat systém např. na prvním počítači s jedním uživatelem a na druhém s pěti uživateli.

Varianta BUSINESS obsahuje všechny moduly a všechny možnosti vzdáleného připojení a správu počítačů. Zakoupená licence zahrnuje nástroje určené k administraci, vzdálenému připojení a kompletnímu (skrytému nebo veřejnému) sledování provozu a vyhodnocování činností, vč. možnosti zpracování agendy home office a pracovních výkazů na počítači. Pokud zakoupíte minimálně 2 licence, můžete využívat i pravidelné zasílání emailových reportů na váš email.

1 licence umožní instalaci na 1 počítač a 3 jeho uživatele.

Zasílání emailových reportů je k dispozici až po zakoupení dvou a více licencí, kdy vycházíme z předpokladu, že pokud máte zájem pouze o jednu licenci, nemáte v úmyslu využívat sledování nebo hodnocení dat na více počítačích. Počty uživatelů na počítačích se sčítají. Při zakoupení např. 2 licencí můžete používat systém např. na prvním počítači s jedním uživatelem a na druhém s pěti uživateli.

Varianta SERVER je určena pro provoz na serverech Windows. V licenci jsou zahrnuty všechny moduly a neobsahuje žádná omezení provozu. Oproti ostatním variantám se však liší ve způsobu zpoplatnění, kdy se celková částka za licenci skládá z fixní části za počítač a poté z plovoucí částky za každého lokálního nebo terminálového uživatele. Tato verze poté nerozlišuje mezi typy uživatelů a všechny přístupy, ať už lokální nebo vzdálené, zaznamenává a umožňuje jejich analýzu stejným způsobem. Máte tak kompletní přehled o práci na serveru na jednom místě a vyhodnocování provádíte shodným způsobem.

1 licence umožní instalaci na 1 server a počet zakoupených uživatelských účtů na celém serveru.

Bez dalších omezení. K ceně za instalaci na jeden server je nutno připočítat cenu za zvolený počet uživatelů. Celková cena se tak skládá z fixní částky za jeden server a částky za každého uživatele, který bude na serveru libovolným způsobem pracovat.