Podpora

Pokud vás systém DoZo zaujal a již jste prostudovali detailní Popis systému, kde jsme se snažili vysvětlit vše potřebné do detailu, a přesto jste nenašli odpověď na vše, co byste chtěli vědět, nebo vás zajímá ještě víc, můžete si přečíst níže uvedené nejfrekventovanější otázky a odpovědi. Velmi doporučujeme jejich přečtení před tím, než se obrátíte na naši podporu.

Pokud máte problém nebo technický dotaz, využijte formulář technické podpory.

FAQ – Otázky a odpovědi

Zvládnu systém nastavit a zprovoznit vzdálené připojení?

Určitě, ve výchozím nastavení je vše potřebné připravené a dle zakoupené varianty jsou vzdálené počítače ihned detekovány a připojitelné odkudkoli na světě. Navíc jednotlivé parametry nastavení obsahují nápovědu přímo u daných ovládacích prvků, a proto se v procesu instalace nebo nastavení neztratíte

Jaké je heslo?

Výchozí heslo pro vstup do všech modulů je: dozo

Jakým způsobem je počítána aktivita?

Jako aktivita je vnímána aktivní práce v daném programu. Souvislou aktivitu lze konfigurovat počtem minut “doběhu” od posledního použití vstupního zařízení (myš, klávesnice) v daném programu. Ve výchozím nastavení je tato doba 3 minuty (optimální pro identifikaci uživatele, který není u počítače, tj. ani se nedotkl myši a přitom určitě již musel dočíst text, který je na obrazovce). Také lze definovat vyjímky pro programy a webové stránky (např. telekonferenční hovory, dozor kamer apod.), u kterých je do aktivity započítán i čas, kdy není počítač aktivně využívám, protože např. uživatel pouze komunikuje přes kameru a mikrofon

Umožňuje systém vzdálenou administraci koncových stanic?

Ano, systém je určen nejen pro domácnosti, malé sítě, ale i pro rozsáhlé a členité sítě. Nastavení a správu jednotlivých počítačů lze provádět snadno, hromadně a vzdáleně odkudkoli

Jak přikoupit licence?

Při objednávce nových licencí, za účelem rozšíření počtu licencí, uveďte tuto skutečnost do poznámky objednávky. Je to velmi důležité, protože pokud nakoupíte licence nové, odlišný licenční klíč nedovolí zpracovávat záznamy jiné licence

Lze licenci přesunout na jiný počítač?

Nelze, licence je vázána na počítač, na který byl systém instalován. Výjimku tvoří pouze upgrade výpočetní techniky nebo obměna počítače

Při zakoupení více licencí platí stále omezení počtu uživatelů na počítač?

Ne, počty uživatelů na počítačích se sčítají. Při zakoupení např. 2 licencí můžete používat systém např. na prvním počítači s jedním uživatelem a na druhém s pěti uživateli

Je provoz systému skrytý?

Ano, je to jedna z variant nasazení, která lze určit při instalaci systému na počítač. Další možností je plně otevřené sledování, které nenarušuje soukromí jednotlivých uživatelů a je tak vhodné do prostředí kontrolovaného sledování provozu

Lze monitorovat provoz serveru?

Ano, varianta Server umožňuje monitorování činností lokálních uživatelů, vzdálených administrátorů a všech uživatelů terminálového serveru do stejného detailu, jako je tomu v případě lokálního nasazení

Jak je to s cenou za variantu Server?

Celková cena za variantu Server se skládá z fixní částky za jeden server a částky za každého na serveru vytvořeného, popř. se serverem pracujícího, uživatele

Lze využitím tohoto programu nahradit docházku?

Ano, každé zapnutí a přihlášení uživatele je logováno, proto report s těmito informacemi může lehce nahradit jednoduchou evidenci docházky

Odkud se lze k počítači připojit?

Pokud je vzdálený počítač připojen k síti internet a dokáže se připojit k FTP serveru, pak je připojitelný odkudkoli na světě a nezáleží na tom, zda je počítač za proxy serverem, v NAT nebo za firewallem.
V případě lokální sítě je připojitelný každý počítač, který je na stejné lokální síti, popř. je dostupný z jiných sítí

Lze zasílat výsledky monitoringu na mail?

Ano, tato možnost je k dispozici od zakoupených 2 a více licencí varianty Business a Server. Stačí pouze vybrat den v týdnu, čas a vyplnit váš email. Ve vybraný den vám přijde email, který bude obsahovat výpis záznamů vámi vybraného reportu v PDF

Jak se mohu připojit ke vzdálenému počítači?

V modulu Remote stačí kliknout na tlačítko Navázat nové připojení a tím vstoupíte do formuláře výběru připojitelných počítačů. Seznam je automaticky doplňován o nově detekované počítače, popř. můžete zapsat nové ručně

Kolik místa na disku obsazují záznamy monitoringu?

Velikost potřebného místa pro monitorovací záznamy záleží na nastavení, způsobu využívání počítače a počtu jeho uživatelů. Dostatečnou velikost nelze bez praktického užití odhadnout. Obecně platí, že čím více místa na disku poskytnete, tím dále se budete schopni podívat do historie, protože staré záznamy jsou po překročení nastavitelného limitu odmazávany. Záznamy lze pochopitelně archivovat a zálohovat, abyste o žádný z nich nepřišli

Lze mazat denní záznamy monitoringu?

Tato funkce nebyla z bezpečnostních důvodů implementována. Byla nahrazena funkcí, která má na starosti hlídání velikostního limitu všech záznamů monitoringu

Lze záznamy editovat?

Ano, do určité míry. Modul Client a modul Manager disponuje funkcemi, které dovolí zaznamenané části dat anonymizovat nebo přidávat k nim komentář. Jiným způsobem záznamy upravovat nelze

Je instalovaný program na počítači zjistitelný?

Běžný uživatel program nenalezne. Samozřejmě v případě, že bude uživatel odborník na IT a bude o produktu instalovaném na jeho počítači vědět (v opačném případě nemá k pátrání důvod), lze program s určitou snahou vypátrat. Tomu nelze nikterak zabránit žádným programem. Systém se nenalézá v instalovaných Programech a vytvoření zástupců (vč. jejich pojmenování) je volitelné a pouze pro uživatele, který systém instaloval

Kam se výsledky monitoringu ukládají?

Výsledky monitoringu se ukládají na lokální disk na PC/notebooku/serveru/tabletu, data jsou komprimována pomocí NTFS (lze je dodatečně komprimovat i fyzicky). Z tohoto umístění se, na základě nastavení, distribuují do archivační složky

Když mám dotaz, na koho se obrátit?

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek využijte naši stránku Kontakt

Formulář technické podpory